Biała, 25.01.2016

 

 

GMINNE CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ

zaprasza do udziału

 

w 61. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

 

 

 

Konkurs proponowany jest dla młodzieży:

 • szkół podstawowych

  (ze Szkoły Podstawowej w Białej i w Łączniku prosimy o wytypowanie maksymalnie do dziesięciu uczestników klas 1-3 oraz dziesięciu uczestników klas 4-6. Natomiast filie szkół oraz NSP w Grabinie – do pięciu uczestników).

  Prosimy o przybycie uczestników na godzinę 9.00 10 marca 2016.

 • gimnazjów

  (PG w Białej prosimy o wytypowanie maksymalnie do piętnastu najlepszych recytatorów, natomiast PG w Łączniku maksymalnie dziesięciu).

  Prosimy o przybycie uczestników na godzinę 9.00 dnia 11 marca 2016.

 

 

Informujemy, że dla młodzieży szkół podstawowych eliminacje zostaną zakończone na etapie miejsko-gminnym. Młodzież gimnazjalna przechodzi do etapu na szczeblu rejonowym w Prudniku.

 

 

KONKURS RECYTATORSKI

 

Repertuar Konkursu Recytatorskiego obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach:

 • dwa utwory poetyckie,

 • prozę.

  Uczestnik wykonuje prozę i jeden lub dwa utwory poetyckie (decyzja należy do członków komisji oceniającej). Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ

 

Repertuar Konkursu Poezji Śpiewanej obejmuje:

 • trzy utwory śpiewane,

 • jeden utwór recytowany.

  Uczestnik wykonuje dwa utwory śpiewane i jeden recytowany, łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

 

 

 

Eliminacje miejsko-gminne dla szkół podstawowych odbędą się dnia 10 marca 2016 o godzinie 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Białej przy ul. Prudnickiej 35.

 

Eliminacje miejsko-gminne dla gimnazjów odbędą się dnia 11 marca 2016 o godzinie 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Białej przy ul. Prudnickiej 35.

 

Serdecznie zapraszamy.