baner-06-600x150-px (2).jpeg

http://www.umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=1941&idd=8814

https://www.facebook.com/eduko.2016.2018/?fref=nf

 

EDUKO 2016-2018 to projekt, którego celem jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w woj. opolskim, z uwzględnieniem jego specyficznych uwarunkowań kulturowych i społecznych. 


Projekt zakłada:
- stworzenie platformy faktycznej współpracy (merytorycznej, organizacyjnej i finansowej) pomiędzy sferami kultury i edukacji (zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi) oraz władzami samorządowymi, 
- pogłębienie współpracy osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową,
- wzmacnianie edukacji ustawicznej w sektorze edukacji kulturowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, 
- zintegrowanie lokalnych podmiotów, działających w obszarze edukacji kulturowej,
- propagowanie wdrażania różnorodnych form edukacji kulturowej,
- zbudowanie komplementarnej oferty edukacyjno-kulturalnej woj. opolskiego,
- prowadzenie wspólnych kampanii informacyjno-promocyjnych.


Działania te, poprzedzone zostaną diagnozą regionalnego środowiska, zajmującego się edukacją kulturową, przeprowadzoną przez kadrę naukową Uniwersytetu Opolskiego.


Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa opolskiego. 

Siedziba operatora regionalnego mieści się w Opolu, 
ul. św. Wojciecha 13 – budynek Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. tel. 77 443-17-56

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura oraz Województwa Opolskiego. 

stopka - kolor (jpg rgb).jpeg