ROBOTNICZE STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW KULTURY KAWIARENKA POETYCKA W BIAŁEJ zaprasza na spotkanie z okazji20-lecia istnienia Kawiarenki Poetyckiej w Białej oraz promocję almanachu “Zapisane w Białej”

23 września 2016 godz. 18.00 sala GCK w Białej, ul. Prudnicka 35

 

poeci.jpeg