Plakat 3.jpeg

 

Starostwo Powiatowe w Prudniku i Komenda Powiatowa Policji w Prudniku

zapraszają na

Konferencję dla Seniorów

NIE - Bezpieczna jesień życia”

 

8 grudnia 2016 r. godz. 1200

 

Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku /48-200 Prudnik ul. Kościuszki 55 - sala gimnastyczna/

 

Program konferencji:

 

Część artystyczna

Sztuka teatralna „KRZESŁO” przedstawiona przez uczniów Zespołu Szkół w Głogówku.

 

Panele tematyczne

 

I. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

II. Zaginięcia jako zagrożenie dla Seniorów.

III. Oszustwa metodą „na wnuczka” i „na policjanta” - przestępstwa przeciwko mieniu.

IV. "Czad cichy zabójca - dowiedz się o nim i wykryj go".

V. Zakres i formy pomocy dla Seniorów świadczone przez instytucje pomocowe.

VI. Prawa konsumentów.

Poczęstunek.

 

Dla każdego z uczestników konferencji przewidziany jest upominek w postaci kamizelek i pasków odblaskowych oraz książek.