GMINNE CENTRUM KULTURY W BIAŁEJ

zaprasza do udziału

 

w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim

 

 

Konkurs proponowany jest dla młodzieży:

 • szkół podstawowych

  (ze Szkoły Podstawowej w Białej i w Łączniku prosimy o wytypowanie maksymalnie 10 uczestników klas 1-3 oraz 10 uczestników klas 4-6. Filie szkół oraz NSP w Grabinie – do 5 uczestników).

  Prosimy o przybycie uczestników na godzinę 9.00 w dniu 16 marca 2017.

   

 • Gimnazjów

  (PG w Białej prosimy o wytypowanie maksymalnie do 15 najlepszych recytatorów, PG w Łączniku maksymalnie do 10).

 • Prosimy o przybycie uczestników na godzinę 9.00 w dniu 17 marca 2017.

 

Informujemy, że dla młodzieży szkół podstawowych eliminacje zostaną zakończone na etapie miejsko-gminnym. Młodzież gimnazjalna przechodzi do etapu na szczeblu rejonowym w Prudniku.

 

Konkurs Recytatorski

 

Repertuar Konkursu Recytatorskiego obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach:

 • dwa utwory poetyckie

 • prozę.

  Uczestnik wykonuje prozę i jeden lub dwa utwory poetyckie (decyzja należy do członków komisji oceniającej). Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

Konkurs Poezji Śpiewanej

 

Repertuar Konkursu Poezji Śpiewanej obejmuje:

 • trzy utwory śpiewane

 • jeden utwór recytowany.

  Uczestnik wykonuje dwa utwory śpiewane i jeden recytowany, łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.

 

 

 

Eliminacje miejsko-gminne dla szkół podstawowych odbędą się 16 marca 2017 o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Białej, ul. Prudnicka 35.

 

Eliminacje miejsko-gminne dla gimnazjów odbędą się 17 marca o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Białej, ul. Prudnicka 35.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

konkurs_recytatorski.jpeg