Historia i sztuka łączą pokolenia


Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum oraz grupy seniorów przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów . Szacunkowa liczba osób, które wezmą udział w projekcie to 30 osób. Gimnazjum wiek 13-15 lat, seniorzy 60 +.

Udział różnych grup wiekowych w projekcie ma na celu zatrzeć różnice międzypokoleniowe, zintegrować różne wiekowo grupy i pokazać, że z osobami starszymi także można ciekawie spędzić czas i nauczyć się czegoś ciekawego. Projekt ma także na celu zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego seniorów poprzez zaangażowanie ich w prace projektowe oraz odciągnięcie młodzieży od komputerów, telefonów, tabletów itp. na rzecz spędzania czasu nie tylko z rówieśnikami ale i osobami starszymi. Ponadto projekt ma przyczynić się do poszerzenia wiedzy uczestników projektu na temat miejscowości, w której mieszkają oraz ma nauczyć uczestników pracy w zróżnicowanej wiekowo grupie.

W czasie projektu odbędą się wykłady i warsztaty plastyczne, które zaowocują wystawą prac uczestników. Odbędzie się też gra terenowa, w czasie której uczestnicy zdobędą informacje oraz będą musieli wykazać się własną wiedzą na temat miasta. Kulminacyjnym punktem projektu będzie happening na rynku w Białej – żywe szachy.

Celem projektu jest zatarcie różnic międzypokoleniowych, aktywne spędzenie wolnego czasu, poznanie historii miejsca swojego zamieszkania. Projekt ma także pomóc nawiązać kontakt pomiędzy młodym pokoleniem a seniorami, tak ważny dla osób starszych aby nie czuły się wykluczone. Także młodzież nauczy się, że są ciekawsze formy spędzania czasu niż siedzenie przed komputerem czy telewizorem.