Budzet_obywatelski.jpeg

 

Głosować można na stronie: https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/

Każda osoba może zagłosować tylko raz.