W dniach 30 kwietnia, 2 i 4 maja GCK w Białej czynne w godz. 8.00-16.00.