Muzyczno-sportowe oblicza przyjaźni


Projekt skupia się na rozwoju potencjału instytucji i osób zaangażowanych w polsko-czeską współpracę (kultura i sport). Dzięki funduszom europejskim i przeogromnej pracy pasjonatów, prężnie rozwijają się te dziedziny na pograniczu. Projekt ma na celu zorganizowanie 4 spotkań plenerowych przybierających formę biesiady na których prezentowane będą zespoły muzyczne pogranicza Drugim celem jest promowanie rzadko uprawianych dyscyplin jak karate i monocyklistyka (jazda na jednym kole)

Projekt obejmuje działania których zasadniczy cel jest podobny, ale każde z nich będzie miało swoją specyfikę i lekkie zróżnicowanie. Pierwsze działanie przeprowadzone w Jeseniku zainauguruje cykl wydarzeń muzycznych na Pressnitzu. Partner czeski podejmie się wszystkich działań logistycznych i wytypuje czeskich wykonawców, natomiast ze strony wnioskodawcy udział weźmie chór oraz zawodnicy sekcji monocyklistów. Drugie działanie będzie miało za cel umożliwienie zaprezentowania się na scenie wszystkim amatorskim zespołom artystycznym (muzyczne, taneczne, instrumentalne itp.) oraz zawodników sekcji karate z Białej i Jesenika, dlatego w tym działaniu weźmie udział największa liczba wykonawców. Trzecie działanie zostanie zorganizowane w formie koncertu i tutaj zawężona będzie kategoria wykonawców. Wystąpią tylko zespoły muzyczne z obu stron granicy wytypowane przez partnerów. Aby dać możliwość wzięcia  udziału w projekcie większej liczbie widzów, ostatnie działanie planuje się zrealizować w jednej z miejscowości gminy Biała. Forma tego działania będzie podobna jak trzeciego, jednak planuje się udział w niej innych wykonawców niż w poprzednich działaniach.