Życie


Górny Śląsk 1927-1944

 • urodzony 08.03.1927 jako Lothar Rudolf Thürk w Białej (Zülz) na Górnym Śląsku.
 • przeprowadzka rodziny w 1934 do Prudnika (Neustadt) na Górnym Śląsku.
 • nauka w Szkole Ludowej im. Alberta Leo Schlagetera w latach 1930-40.
 • nauka w Szkole Handlowej w Prudniku (Neustadt) w latach 1940-42.
 • szkolenie komunikacyjne w niemieckiej kolei w latach 1943-44, następnie praca w tym zawodzie.
 • zobowiązanie do służby pracy w Ilkenau (dziś Olkusz, woj. małopolskie) w roku 1944.

II wojna światowa 1944/1945

 • powołanie do służby w korpusie spadochroniarsko-pancernym „Hermann Göring” w Utrechcie (Holandia)
 • przeniesienie jednostki na front wschodni pod Insterburg jesienią 1944.
 • tam nadanie Żelaznego Krzyża po walkach pod Kaliszem.
 • po zakończeniu wojny w 1945 ucieczka z dwoma przyjaciółmi przez czeskie lasy przed sowiecką niewolą.
 • od czerwca 1945 w Prudniku.

Weimar 1945-1956

 • od października 1945 w Weimarze, swojej „drugiej ojczyźnie”.
 • tam najpierw różnoraka praca dorywcza.
 • w latach 1946-1948 początkowe zaangażowanie społeczne i polityczne:
 • w 1946 udział w spotkaniu Młodzieżówki Antyfaszystowskiej.
 • w latach 1946-48 pełnoetatowy działacz Wolnej Niemieckiej Młodzieżówki (FDJ – Freie Deutsche Jugend) oraz kierownik Weimarskiego Klubu Młodzieży.
 • wstąpienie do Socjalistycznej Niemieckiej Partii Jedności (SED – Sozialistische Einheitspartei Deutschlands).
 • w 1948 udział w kongresie pojednania polsko-niemieckiego.
 • w latach 1948-52 początki kariery dziennikarskiej i pisarskiej:
 • w 1948 przystąpienie do „Koła Młodszych Autorów Turyngii” („Arbeitskreis Junger Autoren Thüringens”).
 • w 1948 reporter w Sowieckim Biurze Informacyjnym (SNB – Sowietisches Nachrichtenbüro); później reporter w dzienniku „Thüringer Volk” i „Tribüne”.
 • w latach 1950-52 redaktor.
 • w 1952 sześciotygodniowa podróż na Węgry na polecenie związku pisarzy.
 • od końca 1952  wolno praktykujący dziennikarz.
 • w 1953 korespondent w wojnie koreańskiej.
 • od 1953 znajomość z Renate Stumpf, jego późniejszą żoną.

 Azja Wschodnia 1956-58

 • w latach 1956-58 redaktor w wydawnictwie literatury obcojęzycznej (FLP) w Pekinie, doradca gazety „China im Bild” (niemieckiego wydania China Pictorial).
 • w latach 1964-80 sporadyczne podróże do Azji (Korei, Chin, Wietnamu, Laos, Kambodży):
 • sprawozdawca i dokumentator w obu konfliktach wietnamskich.
 • dokumentator w Kambodży po upadku reżimu Pol Pota na przełomie 1979/80.

 NRD 1964-1989

 • w latach 1964-84 członkostwo w Socjalistycznej Niemieckiej Partii Jedności (SED) okręgu Erfurt.
 • w latach 1971-83 przewodniczący okręgowej organizacji Erfurt/Gera Związku Pisarzy Turyngii.
 • od 1972 członkostwo w PEN-Zentrum NRD.
 • w 1974 ślub z Renate Stumpf.
 • od 1980 wolno praktykujący pisarz na stałe osiadły w Weimarze.
 • w następnym okresie wzrost dystansu do systemu politycznego NRD.

RFN 1990-2005

 • w 1995 wystąpienie z PEN-Zentrum (Wschód).
 • pogarszający się stan zdrowia; spadek aktywności pisarskiej.
 • śmierć 24.11.2005 o godzinie 3.15 w Weimarze.
 • pogrzeb na weimarskim cmentarzu głównym 29.11.2005 o godzinie 10.30.