Poniższy plakat zawiera treść oferty atrakcji i zajęć dla dzieci i młodzieży przygotowanych na czas ferii zimowych w 2019 roku:Plakat zawierając ofertę atrakcji na ferie zimowe