Plakat promujący happening "Niepełnosprawność nie ogranicza"