Od dnia 18.07 do 31.08 GCK w Białej czynne w godz. 8.00-18.00.