Materiał ze spotkania promocyjnego książki "Moje poplątanie/ W trybach czasu"