Poniższy plik zawiera treść plakatu promującego zaduszki artystyczne "Niebo wokół nas"

Plakat promujący zaduszki artystyczne "Niebo wokół nas"