Projekt "Kraszewski. komputery dla bibliotek 2019"


Gminne Centrum Kultury w Białej informuje, że otrzymało dofinansowanie z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.” Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł. W ramach programu można było ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych
O dofinansowanie w ramach programu mogły ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej (już w nowej siedzibie w byłym kościele ewangelickim przy ul. Kościuszki) w ramach programu zakupiono dwa notebooki DELL, sześć komputerów LENOVO, projektor EPSON oraz drukarkę BROTHER. Kwota dotacji wyniosła 22 075 zł, a wkład własny 4 205zł.

Z nowego sprzętu będzię można korzystać w czytelni MiGBP w Białej.

Zdjęcie przedstawia zakupione komputery w ramach projektu 

Zdjęcie przedstawia laptopa zakupionego w ramach projektu

Zdjęcie przedstawia projektor zakupiony w ramach projektu