Muzyka fundamentem integracji narodów


Projekt obejmuje działania których zasadniczy cel jest podobny, ale każde z nich będzie miało swoją specyfikę i lekkie zróżnicowanie. Pierwsze działanie będzie miało charakter dwóch koncertów  przeprowadzonych w sali widowiskowej, w wykonaniu  Euroregionalnej orkiestry dętej (muzycy z Jesenika i Białej) . Czeski partner będzie współuczestniczył w opracowaniu repertuaru i prowadzeniu (dyrygowanie) koncertów. Drugie działanie związane jest z renesansem orkiestr dętych, a najlepszą formą ich prezentacji (i promocji) jest impreza plenerowa przybierająca formę parady . W tym działaniu prezentować się będą orkiestry z obu stron pogranicza. Partner czeski wytypuje orkiestry z Czech oraz zorganizuje im transport. Trzecie działanie będzie miało za cel umożliwienie zaprezentowania się na scenie wszystkim (które będą chciały) amatorskim zespołom artystycznym (muzyczne, taneczne, instrumentalne itp.)  Białej i Jesenika, dlatego w tym działaniu weźmie udział największa liczba wykonawców. Tutaj też partner czeski będzie miał za  zadanie kontaktować się z zespołami (wyłonić chętnych i zorganizować transport) Aby dać możliwość wzięcia  udziału  w dwóch ostatnich działaniach projektu większej liczbie widzów,  planuje się zrealizować je na stadionie sportowym. Czwarte działanie to organizacja warsztatów dla grup mażoretkowych,które poprowadzi czeska instruktorka
W ramach realizacji  projektu zostaną przeprowadzone prace podzielone na niżej wymienione kategorie:

  • Wyłonienie wykonawców poszczególnych usług i podpisanie z nimi stosownych umów
  • zakup towarów niezbędnych do realizacji projektu
  • wytypowanie zespołów i solistów do koncertowania
  • przeprowadzenie  działań ujętych w projekcie

Projekt zrealizowano na kwotę 18 107,26 Euro w tym dofinansowanie z Euroregionu Pradziad 85% oraz 5% z budżetu Państwa i 10% środków własnych.

Zdjęcie przedstawia grupę mażoretkową na scenie w Białej  Zdjęcie przedstawia grupę mażoretkową na scenie w Białej

Zdjęcie przedstawia publiczność na płycie rynku w Białej  Zdjęcie przedstawia statuetki dla uczestników przeglądu artystycznego w Białej