Zdjęcie przedstawia logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Mobilna kultura – profesjonalizm dla każdego"

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o grach hazardowych.

Projekt dofinansowany w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2020, Infrastruktura domów kultury. W ramach tego programu Gminne Centrum Kultury w Białej uzyskało dofinansowanie na realizację zadania polegającego na zakupie mobilnej sceny wraz z nagłośnieniem. Szacunkowa wartość całego zadania to 267 000,00zł z czego 142 000zł pochodzi ze środków finansowych MKiDN.

Zadanie ma na celu zwiększenie potencjału edukacyjno-animacyjnego Gminnego Centrum Kultury w Białej poprzez stworzenie wysokich standardów jego działalności w wyniku poprawy infrastruktury kultury. Wyjście z kulturą poza mury budynku, poza miasto, poza wąskie grono twórców i ich odbiorców zwiększy dostęp i znacznie podniesie jej atrakcyjność w społeczeństwie konsumpcji i materializmu. Stworzenie optymalnych warunków dla czynnego i biernego uczestnictwa w kulturze wszystkim grupom społecznym i wiekowym pozwoli na pobudzenie aktywności obywatelskiej, która w niewielkich miejscowościach czy wioskach jest znikoma, ograniczona do obchodzenia cyklicznych i tradycyjnych uroczystości. Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Białej w mobilną scenę z estradowym nagłośnieniem - jako narzędzia do bezpośredniego przekazu kultury szerokiemu gronu odbiorców i zapewnienia warunków własnego wyrazu wszystkim twórcom/artystom - zwiększy dostęp do oferty kulturalnej mieszkańcom pogranicza polsko-czeskiego.

Zdjęcie przedstawia rozłożoną mobilną scenę

Zdjęcie przedstawia mobilną scenę złożoną i zaczepioną do samochodu Gminnego Centrum Kultury w Białej