Grafika zawiera informacje o uzyskaniu dofinansowania przez GCK w Białej

Wniosek pn. „Nie tylko muzyka” złożony przez Gminne Centrum Kultury w Białej uzyskał dofinansowanie i będzie realizowany ze środków Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska – Polska we wnioskowanej kwocie EFRR 19 754,00 EURO.

Projekt dotyczy działań z zakresu kultury, sportu i rekreacji a głównym jego celem jest rozwój współpracy partnerskiej między Gminą Biała i Mestem Albrechtice.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu GCK w Białej będzie mogło zorganizować kilka wydarzeń kulturalnych oraz wymianę transgraniczną z partnerem czeskim.